Schaduw-verkiezingen

Er is maar één manier om erachter te komen of stemmen per thema werkt: door het in de praktijk te testen! Wij willen daarom tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 schaduwverkiezingen organiseren: naast het reguliere stemmen kunnen burgers dan ook per thema hun stem uitbrengen op de partij die het best bij hen past. Zo kunnen we vergelijken wat de impact is van deze nieuwe manier van stemmen ten opzichte van het huidige kiesstelsel. Is een dergelijk stemexperimenten iets voor uw gemeente? Wij zijn op zoek naar gemeenten die dit stemexperiment in de praktijk willen brengen.

Grootschalig experiment

In opdracht van Het Nieuwe Kiezen voerde onderzoeksbureau Motivaction eerder al een representatief onderzoek uit naar het draagvlak voor een nieuw politiek kiesstelsel in Nederland. Niet meer stemmen op één partij, maar inhoudelijk per thema. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren (52%) de voorkeur geeft aan dit kiesstelsel boven het huidige kiesstelsel. Als ze beide kiesstelsels vergelijken denken jongeren dat het concept van Het Nieuwe Kiezen hen meer dan bij het huidige stelsel het gevoel zou geven dat er naar ze geluisterd wordt (50% vs. 7%), dat ze invloed hebben (49% vs. 8%) en dat ze serieus genomen worden (37% vs. 8%). Ook zou het hen meer motiveren om te stemmen (41% vs. 16%).

Toch is het noodzakelijk om in de praktijk te gaan toetsen of deze voordelen ook echt waargemaakt kunnen worden. Wij stellen daarom schaduwverkiezingen voor: nadat mensen hun stem hebben uitgebracht in het stemhokje wordt gevraagd om per thema aan te geven welke partij het best bij hen past. Mensen hebben hierbij nog steeds de vrijheid om voor elk thema op dezelfde partij te stemmen, maar als ze willen kunnen ze hun stem ook verdelen. Je stemt dan niet meer op een persoon, maar op een partij. Hierdoor moet de focus meer op de inhoud komen te liggen.

Per thema informeren

Stemmen per thema betekent ook dat mensen zich per thema moeten kunnen oriënteren. Wanneer je nu vraagt wat mensen voor bijvoorbeeld educatie of defensie zouden stemmen, dan zullen veel mensen niet precies weten hoe de verschillende partijen zich per thema tot elkaar verhouden. Huidige stemhulpen bieden hiervoor onvoldoende inzicht. Wij ontwikkelden daarom het concept voor de Kieswijzer: met deze stemtool kan men per thema zien welke partij het best bij hen past. In plaats van gesloten stellingen, krijgt men per thema genuanceerde antwoordmogelijkheden.

Gemeente gezocht!

Om deze schaduwverkiezing te kunnen organiseren zoeken wij gemeenten die dit experiment tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gezamenlijk willen opzetten. Wat krijgt u als gemeente hiervoor terug?

-Ondersteuning bij het opzetten en analyseren van het experiment, wat interessante inzichten oplevert in het stemgedrag van inwoners
-Een innovatieve stemtool waarbij inwoners per thema hun standpunt kunnen bepalen
-De mogelijkheid om de gemeente te profileren als innovatieve gemeente die open staat voor verbetering van het stemproces

Wilt u in uw gemeente experimenteren met een nieuwe manier van stemmen? Neem dan contact op met initiatiefnemer Rudy van Belkom via info@hetnieuwekiezen.nl

Terug naar projecten