Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.hetnieuwekiezen.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

AANSPRAKELIJKHEID

hetnieuwekiezen.nl zal er alles aan doen om andermans auteursrechten te respecteren en na te leven. Mocht onverhoopt toch gebruik zijn gemaakt van andere bronnen (zonder bronvermelding) neem dan contact op met de initiatiefnemer (info@hetnieuwekiezen). De door hetnieuwekiezen.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE HETNIEUWEKIEZEN.NL

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. hetnieuwekiezen.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. hetnieuwekiezen.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. hetnieuwekiezen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door hetnieuwekiezen.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van het hetnieuwekiezen.nl. Hoewel hetnieuwekiezen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is hetnieuwekiezen.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

hetnieuwekiezen.nl verplicht zich bij het verzamelen en bewerken van de verstrekte gegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens op de juiste manier in acht te nemen.