Het ABC van de politiek

Uit gegevens van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat in Nederland 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met straatnaamborden lezen, formulieren invullen en werken met de computer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil aandacht vragen voor laaggeletterdheid en het thema nader onderzoeken. 

Politiek en taal

Vaak wordt over het hoofd gezien dat mensen die laaggeletterd zijn ook moeite hebben met het stemproces tijdens politieke verkiezingen. Van partijprogramma’s en stemwijzers tot stempassen en stembiljetten; de huidige formulieren en digitale tools zijn niet toegankelijk voor mensen die laaggeletterd zijn. Het Nieuwe Kiezen is daarom samen met de VNG en ontwerper Daan Wubben gestart met een project om het stemproces toegankelijker te maken voor laaggeletterden. 

Dutch Design Week

De start van het project vond plaats tijdens de Dutch Design Week(DDW) in Eindhoven. Het doel van het project is om tijdens de DDW aan de hand van een participatief onderzoek in kaart te brengen waar mensen die laaggeletterd zijn in het stemproces tegenaan lopen. Samen met een groep laaggeletterden zijn verschillende democratische tools (waaronder de Provincie Kieswijzer) doorgelopen om inzicht te krijgen in hun behoeften in relatie tot het stemproces. 

Vervolg

Wij zien deze sessie als een mooie start van een doorlopend project. Het doel is om tijdens de DDW van 2020 binnen de ambassade van taal concrete oplossingen te kunnen presenteren. Stichting ABC, een stichting van en voor laaggeletterden, wil graag betrokken blijven bij het vervolg. 


Terug naar projecten