Veel animo voor themastemmen bij digitale schaduwverkiezing

Kiesgerechtigden stemmen ‘socialer’ en politieke partijen zonder duidelijke identiteit scoren lager. Dat blijkt uit het experiment met themastemmen in Breda, waaraan 1600 leden van een Bredaas burgerpanel deelnamen. Tijdens deze digitale schaduwverkiezingen bleek ook dat een meerderheid in de toekomst graag op thema zou willen stemmen.

‘Ik ben heel blij met dit resultaat’, zegt Rudy van Belkom, initiatiefnemer van Het Nieuwe Kiezen en van het experiment met themastemmen in Breda dat door de gemeente werd gefaciliteerd. Van de 6000 burgerpanelleden vulde grofweg de helft de vragenlijst en een kwart (1600) de volledige dataset. ‘Natuurlijk is dit al een actieve groep bewoners, want ze hebben al eerder aangegeven mee te willen denken, maar ik vind dit toch best hoge scores. Voor dit experiment wordt immers veel van ze gevraagd, zo kort na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat horen we ook terug: themastemmen kost meer moeite.’

Belangrijkste inzicht is volgens Van Belkom dat meer dan 70 procent van de stemmers als voordeel van themastemmen ziet dat het meer om de inhoud gaat dan om de populariteit van de kandidaat. ‘Ze moesten zich meer op de inhoud oriënteren dan op hoe aansprekend de kandidaat is. Dat is ook mijn belangrijkste doel.’ Slechts 16 procent was het hier niet mee eens. Op de vraag of men ook in de toekomst op thema zou willen stemmen vulde een meerderheid (50,6 procent) ‘eens’ of ‘helemaal eens’ in. ‘En 20 procent stond hier neutraal in. Met dat resultaat was ik heel blij.’

Lees het hele artikel op Binnenlands Bestuur.

Terug naar nieuws