Lancering Kieswijzer

De regionale kranten van de Persgroep en NDC komen op 2 maart 2019 met een gezamenlijke Kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen. Duidelijkheid voor de lezer staat bij deze Kieswijzer voorop. Niet de partijprogramma’s zijn leidend, maar dat wat stemgerechtigden belangrijk vinden. De Kieswijzer verschijnt voor alle twaalf provincies.

Jouw smaak

Voor de Kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn de uitgevers in zee gegaan met Rudy van Belkom van het burgerinitiatief Het Nieuwe Kiezen. Hij is bedenker van het concept achter de vernieuwde Kieswijzer die de kranten publiceren. Het Nieuwe Kiezen ontwierp een innovatieve stemhulp waarmee mensen eenvoudig hun politieke smaak in kaart kunnen brengen, zonder dat daarvoor veel kennis nodig is over complexe politieke stellingen.

“Een traditionele stemhulp bestaat uit een reeks stellingen waarmee je het eens of oneens bent”, zegt Van Belkom. “Eens of oneens levert een te zwart-wit beeld op. In veel gevallen doet dat geen recht aan wat je echt vindt. In onze Kieswijzer kies je bij ieder thema uit vijf uiteenlopende oplossingen voor een probleem. Daarmee is de kans een stuk groter dat jouw smaak er wel tussen zit. Daardoor krijg je dan als kiezer een genuanceerder beeld van welke partij het beste bij jou past.”

Bewuste keuze

Deze opzet van de Kieswijzer sluit goed aan bij de missie van de regionale kranten. ,,Een van onze kerntaken is, behalve mensen zo goed mogelijk te informeren, mensen te helpen bij het maken van dagelijkse keuzes,” zegt projectleider Jeroen Kuitert. “De provinciale politiek staat toch wat verder van onze lezers af. En juist daarom is deze stemhulp een mooie extra service die mensen aanzet tot nadenken en helpt bij het ontdekken van hun politieke smaak. Dat zorgt uiteindelijk voor een meer bewuste keuze in het stemhokje.” Dat er behoefte is aan een goede stemhulp, blijkt uit een steekproef onder de lezers van uitgever De Persgroep Nederland. Van de ruim 5.000 ondervraagden geeft 90 procent aan te gaan stemmen. Meer dan de helft van deze groep antwoordt niet te weten hoe deelnemende partijen over onderwerpen denken; 44 procent zegt dit ongeveer te weten. Kuitert: “Met de Kieswijzer proberen we kiezers te helpen bij het beantwoorden van de vraag welke partij het beste bij hen past.”

Update 21 maart

Meer dan een miljoen gebruikers

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben gebruik gemaakt van de Kieswijzer. De resultaten geven een interessant inzicht in hoe mensen in de provincie over specifieke thema’s denken. Een van de belangrijkste inzichten is dat door het gebruik van genuanceerde antwoordmogelijkheden mensen inderdaad genuanceerder worden in hun opvattingen. Bijvoorbeeld in de provincie Limburg. Slechts 3% koos voor de optie om windmolens weg te halen. Slechts één politieke partij stond achter deze optie, terwijl het in 2018 nog zorgde voor een politieke crisis. De overlast van Veehouderijen is tevens een heet hangijzer in de provincie. Uiteindelijk koos een overgrote meerderheid voor het stimuleren van milieu- en diervriendelijke innovaties (55%). Slechts 6% koos voor schaalvergroting.

Bron: de Persgroep

www.provinciekieswijzer.nl

Terug naar nieuws