Den Haag gaat pionieren met themastemmen

De aanhouder wint

In 2015 lanceerden we Het Nieuwe Kiezen, een initiatief voor een modulair kiesstelsel. Niet meer stemmen op één partij, maar inhoudelijk per thema.

Bijna 7 jaar later is het zover: "De Gemeente Den Haag wil als eerste in Nederland gaan experimenteren met het stemmen op thema. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal een proef op wijkniveau moeten uitwijzen of die nieuwe aanpak toegevoegde waarde heeft voor de lokale democratie."

Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur

We zijn er hiermee natuurlijk nog lang niet. Meer het is een hele mooie stap! We hebben onszelf 20 jaar gegeven voor dit project, dus nog 13 jaar te gaan :)

Een paar hoogtepunten:

-2015: Finalist Radicale Vernieuwers
-2016: Talk tijdens TEDx Maastricht
-2017: Nominatie Index Design Award
-2018: Onderzoek draagvlak kiesstelsel door Motivaction
-2019: Lancering Provincie Kieswijzer
-2020: Expositie Design Museum Holon (Israël)
-2021: Talk tijdens TEDx Eindhoven
-2022: Experiment Gemeente Den Haag

Dank aan iedereen die heeft meegedacht en bijgedragen!

Terug naar nieuws